Życiorys / Praca

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
• 1994-2000 Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
• 1997 Staż w Klinice Kardiochirurgii, Ruprecht-Karls-Universitat Chirurgische Klinik, Heidelberg, Niemcy
• 2000 Staż w Klinice Kardiochirurgii Strong Memorial Hospital, Rochester University, Rochester, NY, USA
• 2000 Dyplom lekarza: Uniwersytet Jagielloński
• 2000-2001 Staż podyplomowy: Szpital Uniwersytecki, Kraków
• 2002-2009 Specjalizacja z kardiochirurgii: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
• 2009 Tytuł specjalisty europejskiego z kardiochirurgii
Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons
• 2010-2011 Zastępca ordynatora Kliniki Kardiochirugii MSWiA
• 2011 Obrona pracy doktorskiej pt.: „Analiza grupy pacjentów żyjących dłużej niż 10 lat po ortotopowym przeszczepieniu serca”.
• Od 2011 w Centrum Kardiologii Allenort
• 2012 Staż naukowy w Duke University, NC, USA

Zainteresowania zawodowe
Chirurgia wieńcowa: operacje bez krążenia pozaustrojowego; tętnicza rewaskularyzacja serca;
Chirurgia zastawki mitralnej: plastyka mitralna; małoinwazyjne operacje
Chirurgia zastawki aortalnej: małoinwazyjne operacje wymiany i naprawy zastawki
Chirurgia aorty
Chirurgiczne leczenie niewydoności serca
Inne informacje
STAŹE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• Europejska Szkoła Kardiochirurgii i Torakochirurgii, Bergamo, Włochy
• Uniwersytet w Freiburgu, Niemcy, Klinika Kardiochirurgii
• Europejski College Transplantacyjny Rotterdam, Holandia
• Europejskie Warsztaty Transplantacyjne, Malmo, Szwecja
• Master of Mitral Valve Repair, Barcelona, Hiszpania;
• Aortic Valve Repair, Bruksela;

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH:
• Europejskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne (EACTS)
• Towarzystwo Torakochirugów Amerykańskich (STS)
• Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne (PTKTCh)
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)
• Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
• Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (PTT)
• Europejskie Towarzystwo Transplantacyjne (ESOT)

Nagrody i wyróżnienia