Dorobek naukowy:

 • Nagroda naukowa im. Profesora Zbigniewa Religii 2018
 • Pierwsze w Polsce zabiegi plastyki zastawki mitralnej z użyciem robota chirurgicznego DaVinci
 • Pierwsze w Polsce zabiegi przezkoniuszkowej plastyki zastawki mitralnej wykonane techniką Neochord
 • Pierwszy w świecie połączony zabieg plastyki zastawki mitralnej przez przezkoniuszkowe wszczepienie nici ścięgnistych oraz przez żylne wszczepienie pierścienia Cardioband
 • Pierwszy w świecie zabieg plastyki zastawki mitralnej przez przezkoniuszkowe wszczepienie nici ścięgnistych oraz pierściania mitralnego Amend
 • Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Puls Medycyny „Złoty Skalpel” za projekt: „Pierwsze w Polsce wszczepienie sztucznych nici ścięgnistych z dostępu przez minitorakotomię oraz koniuszek serca, bez krążenia pozaustrojowego pod kontrolą przezprzełykowej echokardiografii trójwymiarowej z wykorzystaniem systemu Neochord”.
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację w roku 2015
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa KardioTorakochirurgicznego za najlepszą publikację w latach 2014-2015
 • Złoty recenzent Kardiologia Polska 2015
 • Obrona pracy doktorskiej pt.: „Analiza grupy pacjentów żyjących dłużej niż 10 lat po ortotopowym przeszczepieniu serca”.
 • Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2000