Przebieg pracy zawodowej:

 • 1994-2000 Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński;
 • 1997 Staż w Klinice Kardiochirurgii, Ruprecht-Karls-Universitat Chirurgische Klinik, Heidelberg, Niemcy;
 • 2000 Staż w Klinice Kardiochirurgii Strong Memorial Hospital, Rochester University, Rochester, NY, USA;
 • 2000 Dyplom lekarza: Uniwersytet Jagielloński;
 • 2000-2001 Staż podyplomowy: Szpital Uniwersytecki, Kraków;
 • 2002-2009 Specjalizacja z kardiochirurgii: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii;
 • 2009 Tytuł specjalisty europejskiego z kardiochirurgii Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons;
 • 2010-2011 Zastępca ordynatora Kliniki Kardiochirugii MSWiA;
 • 2011 Obrona pracy doktorskiej pt.: „Analiza grupy pacjentów żyjących dłużej niż 10 lat po ortotopowym przeszczepieniu serca”;
 • Od 2011 w Centrum Kardiologii Allenort;
 • 2012 Staż naukowy w Duke University, NC, USA.

Zainteresowania zawodowe:

 • Chirurgia wieńcowa: operacje bez krążenia pozaustrojowego; tętnicza rewaskularyzacja serca;
 • Chirurgia zastawki mitralnej: plastyka mitralna; małoinwazyjne operacje;
 • Chirurgia zastawki aortalnej: małoinwazyjne operacje wymiany i naprawy zastawki;
 • Chirurgia aorty;
 • Chirurgiczne leczenie niewydolności serca.

Staże naukowe i doskonalenie zawodowe:

 • Europejska Szkoła Kardiochirurgii i Torakochirurgii, Bergamo, Włochy;
 • Uniwersytet w Freiburgu, Niemcy, Klinika Kardiochirurgii;
 • Europejski College Transplantacyjny Rotterdam, Holandia;
 • Europejskie Warsztaty Transplantacyjne, Malmo, Szwecja;
 • Master of Mitral Valve Repair, Barcelona, Hiszpania;
 • Aortic Valve Repair, Bruksela.

Członkostwa Towarzystw Naukowych:

 • Europejskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne (EACTS),
 • Towarzystwo Torakochirugów Amerykańskich (STS),
 • Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne (PTKTCh),
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK),
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC),
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (PTT),
 • Europejskie Towarzystwo Transplantacyjne (ESOT).